Mlynářova míra a máz džbánku se musí zaplatit.
(estonské přísloví)

Haklův mlýn

Haklův mlýn
5
Mimov
34561
Domažlice
Osvračín
49° 30' 9.7'', 13° 3' 27.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mimov je malá vesnice, část obce Osvračín v okrese Domažlice. Nachází se 2 km na jihovýchod od Osvračína. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1196. Mlýn býval majetkem panství přívozeckého. Dnes je objekt přestavěn a bez mlýnského zařízení.
severozápadní okraj
Dravý potok
nepřístupný

Obecná historie:

Mimov je malá vesnice, část obce Osvračín v okrese Domažlice. Nachází se 2 km na jihovýchod od Osvračína. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1196. Mlýn býval majetkem panství přívozeckého. Pod splavem vedla č. 6 stávala též prý panská pila, není však o ní žádných písemných zpráv.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

V odhadu panství Srbice ze dne 3. 7. 1711 mlýn uveden o jednom složení.

Zobrazen na I. vojenském mapování – josefském 1764-1768 a 1780-1783. 

Mlýn byl roku 1836 od jakéhosi Holuba koupen mlynářem Václavem Haklem (*1815 ve Spáleném mlýně u Domažlic). Za manželku měl Dorotu (*1813 v Přetíně u Přeštic) a měli 7 dětí.

1838 – Indikační skica a otisk stabilního katastru zaznamenává nespalnou budovu obdélníkového tvaru s jedním kolem, rybník a náhon, majitelem Václav Hakl. Následně mlýn převzal syn Václav s manželkou Johannou rozenou Kocourovou z Močerad. 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Povodeň v roce 1856 roztrhla hráz mlynářského náhonu v lukách nad obcí . Proto zde mlynář postavil jez. Roku 1878 o masopustním úterý mlýn vyhořel společně s vedlejším č.p. 4 kde požár vznikl a byl následně vystavěn na nynějším místě. Byl to staročeský mlýn s jedním párem kamenů. Roku 1896 vyseděly vlašťovky mladé na kole tohoto mlýna, protože se pro sucho nemlelo. V červenci, srpnu a září 1896 pro sucho vyschl mlynářský náhon. 

1911 - přestavěn na válcový mlýn

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1921- Jediné dochované sčítání obyvatel uvádí mlynáře Václava Hakla *1870 v Mimově, s manželkou, 2 dcerami a 2 syny.

Seznam vodních děl Republiky československé 1930 – Dravý potok – Václav Hakl – mlýn – 1 kolo na svrchní vodu – 0,077-5,1-3,8. 

Václav Hakl s manželkou Johannou roku 1933 předali mlýn synu Františkovi a Marii rozené Maříkové z Osvračína.

1940 - v obecní kronice uváděn jako válcový mlýn, potok s názvem Dravý potok, u mlýna mlynářský rybník, v roce 1940 je z části rybníka louka, býval větší.

V 50. letech 20.století ukončen provoz. Nadále sloužil k bydlení. Kam zmizelo zařízení se zatím nepodařilo zjistit, majitel nebyl zastižen a na dvoře je velký a velice hlasitý pes.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Slouží k bydlení.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hakl
 • Holub

Historie mlýna také obsahuje:

do roku 1836 jakýsi Holub

Václav Hakl (*1815 ve Spáleném mlýně u Domažlic)

syn Václav Hakl s manželkou Johannou rozenou Kocourovou z Močerad

od 1933 syn František a Marie rozená Maříková z Osvračína

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
zcela přestavěn – bez historické hodnoty
10 2019
 • dochován pouze obytný objekt/obytná část
 • dochovány hospodářské části
venkovský
mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
 • 1945 – současnost
zděná
přízemní
 • drobné sakrální památky
 • vrata, brána
  • zcela bez technologie aj.
  Žádná položka není vyplněna
  Do roku 1878 staročeský mlýn s jedním párem kamenů. 1911 - přestavěn na válcový mlýn.
  • rybník
  Typvodní kolo na vrchní vodu
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisSeznam vodních děl republiky Československé 1930 – Dravý potok – Václav Hakl – mlýn – 1 kolo na svrchní vodu – 0,077-5,1-3,8.
  Typvodní kolo na vrchní vodu
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisSeznam vodních děl republiky Československé 1930 – Dravý potok – Václav Hakl – mlýn – 1 kolo na svrchní vodu – 0,077-5,1-3,8.
  Žádná položka není vyplněna
  Historické technologické prvky
  Autorwww.portafontium.eu
  Názevsčítání obyvatel, matriky
  Rok vydání
  Místo vydání
  Další upřesnění
  Odkaz
  Datum citace internetového zdroje
  Autorwww.portafontium.eu
  Názevsčítání obyvatel, matriky
  Rok vydání
  Místo vydání
  Další upřesnění
  Odkaz
  Datum citace internetového zdroje
  AutorJosef Fictum
  NázevKronika obce
  Rok vydání1940
  Místo vydání
  Další upřesnění
  Odkaz
  Datum citace internetového zdroje
  Autorwww.lms.cuzk.cz
  Názevletecký snímek
  Rok vydání1938
  Místo vydání
  Další upřesnění
  Odkaz
  Datum citace internetového zdroje
  Autorwww.kontaminace.cenia.cz
  Názevletecký snímek
  Rok vydání1956
  Místo vydání
  Další upřesnění
  Odkaz
  Datum citace internetového zdroje

  Místo uloženíNárodní archiv v Praze
  Název fonduDesky zemské větší
  Název archiválieKvatern desk zemských
  Evidenční jednotkakniha
  Inventární číslo, signatura155
  Místo uloženíNárodní archiv v Praze
  Název fonduDesky zemské větší
  Název archiválieKvatern desk zemských
  Evidenční jednotkakniha
  Inventární číslo, signatura155

  Základní obrázky

  Historické mapy

  Současné fotografie - exteriér

  Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

  Současné fotografie - vodní dílo

  Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

  Vytvořeno

  30.10.2019 15:49 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

  Majitel nemovitosti

  Není vyplněn

  Spoluautoři

  Uživatel Poslední změna
  Rudolf (Rudolf Šimek) 31.10.2019 21:48
  Jiří Smitka (Jiří Smitka) 21.9.2020 14:42