Neuváděj mlýn do chodu dříve,
dokud nemáš zrní v násypném koši.
(estonské přísloví)

Srbický mlýn

Srbický mlýn
85
24
Srbice
34543
Domažlice
Srbice u Kolovče
49° 30' 37.6'', 13° 7' 14.4''
Mlýniště bez mlýna
První zprávy o obci Srbice pochází  z r. 1226. Při hrázi Svatovítského rybníka býval mlýn, byl stejně jako rybník zrušen roku 1851. V minulém století bývalo v obci ještě několik rybníků, dnes se nachází v těchto místech louky. Původně patřil mlýn k srbickému dvoru.
sever
Srbický potok
přístupný po domluvě

Obecná historie:

První zprávy o obci Srbice pochází  z r. 1226. Při hrázi Svatovítského rybníka býval mlýn, byl stejně jako rybník zrušen  roku 1851. V minulém století bývalo v obci ještě několik rybníků, dnes se nachází v těchto místech louky. Původně patřil mlýn k srbickému dvoru.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

V odhadu panství Srbice ze dne 3. 7. 1711 mlýn uveden o jednom složení.

Mlýn býval při hrázi svatovítského rybníka. Je zobrazen na I. vojenském mapování – josefském ( 1764-1768 a 1780-1783 ). Chalupa obrácená štítem k rybníkům bývala mlýnem. V celé štítové zdi bylo vodní kolo, v přední části mlýnské zařízení a v zadní části mlynářův byt. V druhé chalupě býval byt výminkáře. Voda šla hrází rourami ke kolu. Ke mlýnu patřila zahrada, loučka pode mlýnem a louka u Romovského rybníčka, pole na Klítce a dvě pole na Hůrce. První mlynář, byl jakýsi Vrba, zdejší rodák, po něm Filip Bouzek a Florian Maidl v letech 1814-21. 
Stabilní katastr v roce 1838 zaznamenává jako majitele rybníku hraběte Černína z Chudenic. Pod hrází leží zděná obdélníková budova, ve štítové straně je na otisku zakreslena značka dvou vodních kol, na indikační skice jednoho. Těsně vedle stojí druhá nespalná obdélníková budova ( ta s přestavbami stojí dodnes ). Dále je zakreslen odtokový kanál. Vlastníkem je J.Maidel. Mlýn je zakreslen i na mapě kultur 1834-1844. Fungoval i jako šrotovník.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Ignác Maidel v roce 1851 vyměnil mlýn za panskou hospodu v Kolovči, ke které dostal 1/4 lánu polí.

V roce 1851 byl mlýn zrušen.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Původně vedlejší budova má dnes č.p. 85 a slouží k rekreačnímu bydlení. Na místě bývalého mlýna je rozeznatelná kamenná opěrná zídka, možná pozůstatek původní budovy.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Vrba
 • Bouzek
 • Maidel

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  10 2019
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   zděná
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • mletí surovin
      V celé štítové zdi bylo vodní kolo, voda šla hrází rourami ke kolu.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Autorwww.portafontium.eu
      Názevmatriky
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.portafontium.eu
      Názevmatriky
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Místo uloženíNárodní archiv v Praze
      Název fonduDesky zemské větší
      Název archiválieKvatern desk zemských
      Evidenční jednotkakniha
      Inventární číslo, signatura155
      Místo uloženíNárodní archiv v Praze
      Název fonduDesky zemské větší
      Název archiválieKvatern desk zemských
      Evidenční jednotkakniha
      Inventární číslo, signatura155

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      31.10.2019 09:24 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 1.11.2019 18:27
      Jiří Smitka (Jiří Smitka) 21.9.2020 14:34