Když se mluví o zrní, pozná to mlynář podle větru.
(německé přísloví)