Obilí přijde do mlýna,
ať už jede člověk jednou brázdou nebo mnoha.
(německé přísloví)

Český mlýn; Böhmischmühle

Český mlýn; Böhmischmühle
39
Souměř
348 02
Tachov
Souměř
49° 40' 57.9'', 12° 45' 4.2''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stával v údolí Úhlavky, pod hrází Českomlýnského rybníka, vpravo od silnice spojující obce Muckov a Souměř.
samota, asi 650 m severozápadně od obce Souměř
Úhlavka
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1640 – mlynář Johann Behmisch, po kterém mlýn získal své jméno.

V polovině 17. století se údaje k Böhmisch Mühl objevují v matrikách římskokatolické farnosti obce Stráž.

Mlýn je zmiňován také v tereziánském katastru k roku 1713 a je zanesen do mapy I. vojenského mapování z let 1764 – 1768.

Na přelomu 18. a 19. století zde hospodařil mlynář Laurenz Mayer s manželkou Mariannou. Dle matričních záznamů se jim na mlýně v lednu 1801 narodila dcera Magdalena.

Rok 1812 – jako Böhmischmüller zmiňován mlynář Johann Friedl.

Ve stabilním katastru byl k roku 1838 uváděn na Böhmischmühle Anton Bayer.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1850 při narození dcery Kathariny je v matrice jako mlynář v čp. 39 uváděn Wenzl Bayer, syn předchozího mlynáře Antona Bayera. Rok 1855 – mlynářem stále Wenzl Bayer, mlýn měl tehdy 2 vodní kola a stála při něm obytná a hospodářská budova.

Sčítání obyvatel v roce 1869 – mlynář Franz Himmel (narozen 1848 v obci Stráž) s manželkou Theklou (1841 v Souměři). Thekla byla dcerou Johanna Loslebena, který byl nejprve mlynářem v Novém mlýně, Souměř čp. 40, kde se Thekla v roce 1841 narodila. Později odešel na Klementův mlýn, Souměř čp. 41. V hospodářství 1 valach, 7 kusů hovězího dobytka a 2 prasata.

Sčítání obyvatel v roce 1880 – stále Franz a Thekla Himmel, patrně bezdětní, v hospodářství měli 2 býky, 2 voly, 4 krávy, 14 ovcí a 9 prasat.

Dle záznamů v matrikách obce se Franzovi a Thekle Himmelových v květnu 1883 narodila dcera Maria, zemřela však již v dubnu 1890. Manželé Himmlovi zemřeli oba v roce 1913, jejich náhrobek lze nalézt na hřbitově ve Stráži.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Sčítání obyvatel v roce 1921 – mlynář Andreas Binhack a manželkou Annou, ve mlýně byl zapsán i mlynářův otec Josef Binkack a sestra s dítětem. Andreas Binhack je uváděn také j soupise vodní děl z roku 1930, jeho jméno je zapsáno ve tvaru Ondřej Binhak.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Poslední majitelkou mlýna před odsunem v roce 1945 byla Anna Binhacková, ve mlýně se mlelo až do roku 1945. V březnu 1946 získal hospodářskou a obytnou část mlýna dosídlenec František Medvěd z Polánky u Brezna ze Slovenska s manželkou Sabinou. Za nemovitost, pozemky a živý inventář měli zaplatit 84 600 Kčs, zařízení mlýna bylo z účtované částky vyňato. Protože se jednalo o malý mlýn, nebyl na něj ustanoven národní správce. K likvidaci mlýna došlo v roce 1949, kdy bylo zařízení odvezeno do sběrných surovin, kde za něj bylo vyplaceno 32 240 Kčs.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Medvědovi v roce 1949 mlýn opustili, protože byl ve špatném stavu, a přestěhovali se do čp. 11 v Souměři. V roce 1951 se vrátili na Slovensko. Opuštěný mlýn chátral, na leteckém snímku z roku 1958 je vidět již ve stavu zříceniny.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Neexistuje. Rybník nad mlýnem s názvem Českomlýnský se dochoval.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Behmisch
 • Mayer
 • Friedl
 • Bayer
 • Himmel
 • Binhack

Historie mlýna také obsahuje:

1640 Johann Behmisch

1801 Laurenz Mayer

1812 Johann Friedl

1838 Anton Bayer

1850 Wenzl Bayer

1869 – 1913 Franz Himmel

1921 - ? Andreas Binhack

? – Anna Binhacková

1946 –1949  František Medvěd - dosídlenec

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  11 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    Dle vyobrazení ve stabilním katastru zděná obdélníková budova s lednicí na jižní straně. Součástí usedlosti byly 2 menší dřevěné stavby, patrně hospodářské objekty, umístěné severně od budovy mlýna.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • rybník
      Původně byl mlýn napájen náhonem ze vzdálenějšího rybníka Souměř, později z byl napojen na náhon z Českomlýnského rybníka, pod kterým stál.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930 – 1 vodní kolo na vrchní vodu, spád 5,3 m, výkon 4,5 HP
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930 – 1 vodní kolo na vrchní vodu, spád 5,3 m, výkon 4,5 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníCheb, str. 14
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníCheb, str. 14
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorZdeněk Procházka, Miroslav Vetrák
      NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, díl III – pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese
      Rok vydání2019
      Místo vydáníDomažlice
      Další upřesněnístr. 145 - 147
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorInternet, Porta Fontium
      NázevSbírka matrik západních Čech
      Rok vydání
      Místo vydáníStátní archiv v Plzni
      Další upřesněníDigitalivované matriky, římskokatolická farnost Stráž
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/straz?order=title&sort=desc
      Datum citace internetového zdroje18. 11. 2019

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      18.11.2019 17:12 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 20.11.2019 20:51