Když všickni v domě spí,
nevěstě mlíti velí.
(ruské přísloví)

Poslední změny

« 1 2 3 4 460 918 1377 1835