Má hlad jako mlynářovy slepice.
(německé přirovnání)

Lucký mlýn

Lucký mlýn
45
Chodovlice
411 15
Litoměřice
Chodovlice
50° 27' 39.7'', 14° 0' 50.2''
Mlýn s vodním kolem
Jde o skutečný unikát nejen v celém regionu.
Strojní mlýn, který je v historických pramenech vzpomínán též jako „Luční mlýn", je jediným dochovaným zařízením na Modle, které by ještě mohlo sloužit svému účelu. Od konce 17. století, přesněji od roku 1695, patří mlýn rodu Šašků. V květnu 1953 byl však zapečetěn a od té doby z něj nevyšel ani jeden pytel mouky. Má jeden z nejzachovalejších strojů, které v kraji známe. Zrekonstruované mlýnské kolo, jenž má průměr 5,20 metru, také nejzajímavější je právě zachovalá mlýnice.
Chodovlice
Modla
22614530
přístupný po domluvě

Obecná historie:

Lucký mlýn, v historických pramenech zmiňovaný také jako Luční mlýn, leží na potoce Modla za obcí Chodovlice. První zmínka o mlýně se objevuje po roce 1620. Rodina Šašků jej měla pronajatý od roku 1695 od svatojiřského kláštera v Praze, kterému zdejší panství náleželo. Roku 1720 Šaškovi mlýn koupili a v držení rodiny zůstal až do současnosti. Za komunismu byl mlýn zapečetěn a rodina mohla zůstat bydlet v obytných budovách.

V 2. polovině 19. století byl mlýn rozšířen, neboť bylo třeba zvýšit jeho kapacitu. Mlýn měl původně dvě mlýnská kola, z nich jedno bylo zrušeno a byl zde instalován elektromotor. Poslední stavební úprava byla provedena roku 1920.

Mlýn byl funkční až do roku 1953, kdy byl uzavřen. Posledním mlynářem byl Jiří Šašek. Roku 1964 bylo přesměrováno koryto potoka, a mlýn tak zůstal bez vody. Voda přivedena zpět r. 1996.

Památka je unikátní zachovalostí vnitřního vybavení. Současný majitel, Otakar Šašek, zahájil rekonstrukci mlýna r. 2008 podle velmi dobře zachované stavební dokumentace. Výsledkem rekonstrukce má být mlýn v podobě, jakou měl na konci 19. století. Od roku 2008 patří mlýn mezi chráněné památky ČR, vnitřní zařízení je registrováno jako národní technická památka. Po dokončení rekonstrukce plánuje majitel zpřístupnit mlýn veřejnosti.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

V r. 1907, za mlýnaře Aloise Šaška, byl mlýn nabízen k pronájmu. (RR)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Šašek

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Jiří Šašek (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
dochován bez větších přestaveb
05 2012
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   jednopatrový
    • historický mobiliář
    • existující obyčejné složení
    • existující umělecké složení
    V roce 1919 se mlelo na nezměněném zařízení z roku 1890. Mlýn byl o dvou složeních. Byly tu dvě vodní kola na svrchní vodu. První kolo vodní táhlo špičák, tj. kámen z přírodního pískovce, sloužící k odstraňování kliček a vousků z obilí a utírání z prachu. Druhé vodní kolo o průměru 520 cm a 90 cm šíře, 24 cm hloubky bylo rovněž ze dřeva, skruže (věnce) z borového, podénky a lopatky ze smrkového, a ramena (6 ks) byla dubová 22/8 cm síly. Hřídel vodního kola byla z dubového dřeva, rovněž i kolo paleční. Konce ramen vodního kola byly začepovány do příčných dubových přeslic, jež na svých koncích byly zapuštěny do věnců vodního kola. Toto druhé vodní kolo pohánělo francouzský kámen, skládaný z kusů francouzského křemene, sloužící k domílání pšenice nebo žita, nebo ke šrotování. Dále toto kolo vodní zabíralo do kladnice na stojatém hřídeli, kterému se říkalo stojačka, která ozubeným soukolím poháněla vodorovnou předlohu, z které pak řemenem poháněla hlavní transmisi a mlecí stroje. V roce 1919 byla tu i jedna stolice šrotována Ganz Budapest a 1 hladká porcelánová stolice Wegmann Curych. Vysévací stroje: 1 hranolový moučný cylindr a 1 krupičný cylindr, 1 třídič (sortýr) – a 1 dvoukrupiční savka. Čistírna pozůstávala z těchto strojů: 1 hranolový moučný cylindr, 1 talár, 1 triér, 1 hranolový špicový cylindr, 1 větrák špicový. – Mouka míchala se ještě ručně lopatami ve zvláštní komoře v prvním patře a v přízemí odchytávala se pak do pytlů mlečům.
    Žádná položka není vyplněna
    • stavidlo
    • náhon
    • vantroky
    • odtokový kanál
    • lednice
    Korytem potoku Modla. Roku 1964 bylo přesměrováno koryto potoka, a mlýn tak zůstal bez vody. Voda přivedena zpět r. 1996.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavDochovaný
    Popis
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavDochovaný
    Popis
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Žádná položka není vyplněna

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    18.2.2015 18:55 uživatelem Cesty František

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 10.6.2018 21:26
    Radomír Roup 10.6.2018 20:24